Hiển thị kết quả duy nhất

42,000,000
49,500,000
42,000,000
45,500,000
36,500,000