Hiển thị kết quả duy nhất

47,800,000
37,700,000
47,200,000
34,000,000
36,800,000
38,500,000