Chính sách đổi, trả hàng không đúng với yêu cầu

  • Thời hạn hoàn trả : hoàn trả ngay sau nhận hàng nếu hàng hóa do Ngọc Minh Long cung cấp không đúng với đơn đặt hàng của khách hàng
  • Phương thức trả hàng đã mua: mang trực tiếp sản phẩm đến công ty để trả lại hàng nếu sản phẩm không giống với đơn hàng đã đặt lúc oder. Thời hạn trả : 01 ngày kể từ khi nhận được hàng. Yêu cầu hàng hóa không được qua sử dụng.
  • Cách thức lấy lại tiền : tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • Chi phí cho việc hoàn trả : không mất phí phát sinh

Trả lời